Geschiedenis
Canta Libre is een gemengd koor uit Geverik-Beek zonder enige vaste binding.  Het idee is ontstaan op een feestje t.g.v. een trouwjubileum. Daar werden enkele liederen gezongen en toen ontstond het plan de jaarlijkse seniorenkerstavond van de buurtvereniging op te luisteren. Men ging op zoek naar een muzikaal leider zodat er kwalitatief goede zang ten gehore gebracht zou worden.
Albert Dols werd gevraagd e.e.a. in goede banen te leiden. Hij werd bereid gevonden deze tijdelijke zanggroep te gaan leiden.

Bij deze eerste repetities en dit eerste optreden werd er bij sommige liederen gebruik gemaakt van begeleiding in de vorm van een “prehistorisch” cassettebandje. Dit leverde echter veel muzikale beperkingen op. Na een drietal repetities werd een zeer geslaagde kerstviering verzorgd met hoofdzakelijk tweestemmige kerstliederen.

Vervolgens werd het plan geboren te komen tot de oprichting van een gemengd koor in het idyllische dorpje Geverik. Iny Jochems v.d. Honing, toenmalig voorzitter van de buurtvereniging, besloot samen met Jan Zwart een koor op te richten. Na de jaarwisseling werd er een oprichtingsvergadering belegd op 17 januari 1990, waarbij 15 mensen spontaan besloten hun medewerking aan dit koor te verlenen. Ook Albert Dols werd gevraagd om zijn medewerking te continueren. Hij stelde als voorwaarde dat er louter a capella (zonder instrumentale begeleiding) gezongen zou gaan worden. Een moeilijke discipline daar men geen houvast heeft aan piano of orgel. Maar ook een discipline waarmee men zich kan onderscheiden van andere verenigingen.
Houvast en muzikale steun wordt gevonden bij de medezangers en -zangeressen.
Een sterk teken van muzikale saamhorigheid, dat ook in het sociale (koor)leven doorklinkt.

De dirigent stelde een muzikaal passende naam voor die tevens de gedachte achter dit koor duidelijk maakt. “Canta Libre” was geboren. Zing vrijuit…, voel je vrij om mee te doen.
Bij gebrek aan een gemeenschapshuis werd de wekelijkse repetitie aanvankelijk in het enige plaatselijke cafe gehouden. Toen dat echter enige jaren daarna gesloten werd is men in het multifunctioneel centrum aan de Molenberg gaan repeteren totdat de hechte Geveriker gemeenschap door een gezamenlijke inspanning het “Bakhoes” dusdanig had gerestaureerd dat  het ook kon dienen als repetitieruimte van “Canta Libre”.
Om de zangkwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen is de oefenfrequentie al snel na de oprichting verhoogd van één keer in de maand naar wekelijks 2 uur.