Afdrukken

Dirigent

Albert Dols studeerde vanaf september 1976 aan het Maastrichts Conservatorium, alwaar hij 3 jaar schoolmuziek en 5 jaar klassiek accordeon volgde en behaalde Vakleerkracht Onderwijsakte A. Dit laatste bij wijlen Hubert Kicken.
Na zijn studie is hij als dienstplichtig militair lyrist *) geweest in het Tamboerkorps van de toenmalige Johan Willem Friso kapel te Assen. Naast de Koninklijk Militaire Kapel, Marinierskapel en Luchtmachtkapel de enige militaire beroepskapel in het Nederlandse leger. De militaire krijgstucht en discipline waren zinvolle instrumenten om de muzikale kwaliteit van het Tamboerkorps en zichzelf te verhogen. Naast het instrueren en muzikaal begeleiden van de andere dienstplichtige muzikanten schreef hij samen met de toenmalige instructeur A. Nowee enkele specifieke tamboermarsen, uiteraard toegespitst op de solo’s van de tweekoppige lyra-partij.

Vanaf 1978 was hij muzikaal leider/dirigent van jongerenkoor “All Together” uit Sittard, plaatsvervangend orgel/accordeon docent aan de muziekschool Sittard, dirigent van het kerkkoor van de Christus Koning parochie in de wijk Leyenbroek, dirigent van het kerkkoor van de St. Martinus parochie in Beek, dirigent van jongerenkoor “Souls Delight” uit Beek alwaar hij zijn echtgenote Annita Zelissen ontmoette.  In 1989 werd hij, na een tip van Frans Stevens, de voorzitter van het St. Martinus kerkkoor, benaderd door Iny Jochems-v.d. Honing, de voorzitter van de Buurtvereniging van Geverik om aldaar ondersteuning te bieden bij een kerstviering.
Na deze succesvolle eerste stappen en de wens van de zangers en zangeressen werd hij tijdens de oprichtingsvergadering van het nieuwe koor in 1990 benoemd tot dirigent van Canta Libre.

De meeste werken die gezongen worden, komen als bewerking van de originelen van zijn hand. Dit wordt door de leden sterk gewaardeerd daar dit een originaliteit met zich meebrengt als “a capella” uitvoering. Vanaf de oprichting betrokken bij  “zijn” Canta Libre vervolgt hij het muzikale pad met enthousiasme en veel plezier. Dit komt zonder meer door de persoonlijke benadering en aandacht voor iedereen. Stimuleren en begeleiden naar resultaat is een hoofddoel. Het resulteert in een gedreven club waarin (muzikaal) lief en leed centraal staat. De vereniging met haar leden onderschrijft deze manier van SAMEN je doelen bereiken en repeteert dan ook op een, -voor amateurs-,  intensief en hoog niveau ongeacht de leeftijd en muzikale vooropleiding.

*) Een lyra is een metallofoon die veel lijkt op het glockenspiel. Het instrument bestaat uit een U-frame, ook wel liervorm genoemd. Aan dit U-frame is een draagstang aanbevestigd. De lyra is voorzien van vijfentwintig lichtmetalen klankplaten. In iedere klankplaat is vaak de naam van de toon geslagen. De klankplaten zijn als een klavier  in twee rijen geordend en wordt met een mallet aangeslagen. Dit gehele U-frame wordt verticaal gedragen, ook tijdens het marcheren. Gedurende marcheren wordt de lyra rechtop gehouden door een riem en door de niet spelende arm van de muzikant. Ook kan het instrument in een houder worden gedragen waardoor het mogelijk is om met beide handen te spelen.