Geveriks gemengd Zangkoor "Canta Libre" timmert al sinds 1990 enthousiast aan de muzikale weg…

In de achter ons liggende jaren hebben we menigmaal onze medewerking verleend aan diverse activiteiten in de Beeker gemeenschap en omgeving.
Carnavalsconcerten, Koninginnedag, Dodenherdenking, Eucharistievieringen, Vriendenviering  in Genhout, optredens voor Hartstichting,  Zonnebloem, verzorgingstehuizen in de regio, het Magisch Cultuur Festival Maastricht, Kerstvieringen en Beleef Beek Dag zijn in het verleden door ons koor tot ieders tevredenheid opgeluisterd. Huwelijksmissen en begrafenissen verzorgen we zeer beperkt.

Het divers repertoire bestaat uit wereldse liederen, zowel klassiek als modern, waarvan een aantal zeer goed bruikbaar is binnen de liturgie. Denk hierbij aan het Ave Verum van W.A. Mozart en Otche Nash (Russisch Onze Vader) van de componist Nicolay Kedrov. Negro-spirituals en gospels horen uiteraard ook thuis in ons repertoire dat volledig bestaat uit “a capella” liederen en bewerkingen.
Ook de Limburgstalige evergreens worden natuurlijk niet vergeten. Repertoirevernieuwing is bij Canta Libre een regelmatig terugkerend onderwerp waarbij “inspraak” niet vergeten wordt.

Hoewel we geen kerkkoor zijn luisteren we enkele keren per jaar eucharistievieringen op in de kapel te Geverik, waarbij de diverse tradities richting de andere verenigingen in Geverik in ere worden gehouden.  Zo verzorgen we jaarlijks de muzikale ondersteuning tijdens de H. Mis t.g.v. Koningsschieten van Handboogschutterij Willem Tell 1885 op 2e Paasdag. Ook de H. Mis behorende bij de Kruisprocessie en de senioren-kerstviering van de buurtvereniging worden door ons traditiegewijs verzorgd. In de St. Martinuskerk van Beek zijn wij ook geen onbekende.

Het sociale aspect staat hoog in het Canta Libre vaandel met een huidig ledenaantal van 22 leden.
Na de repetitie kan men er gezellig een glaasje drinken en eventueel een voetbalwedstrijd op het scherm volgen.
Je hobby beoefenen, zingen bij Canta Libre is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Regelmatig repetitiebezoek en deelname bij uitvoeringen is iets dat men moet willen.
De gezamenlijk gerealiseerde successen maken het lidmaatschap tot een prettige en ontspannen aangelegenheid, die men tijdens de vakantieperiode maar al te snel gaat missen.

De repetities vinden plaats in het geheel gerestaureerde "Bakhoes" aan de Kapelstraat nr. 16, in Geverik-Beek. Zodoende kan men op vrijwel elke woensdag tussen 19.30 uur en 21.45 gezangen uit het Bakhoes horen schallen.

Wij nodigen u uit eens een muzikaal kijkje te komen nemen en bij interesse een proefrepetitie mee te zingen. U bent van harte welkom want... böse Menschen haben keine Lieder...

Agenda 2020

geen info

 

Agenda 2019

Rest van het jaar GEEN uitvoeringen i.v.m. voorbereiding 30-jarig jubileumjaar 2020.

Eventuele aanvragen in overleg en bij wijze van hoge uitzondering.

 

 • Maandag 22 april (2e Paasdag) 2019, 10:00 uur.

H.Mis t.g.v. levende- en overleden leden Handboogschutterij Willem Tell 1885 Geverik in de Mariakapel te Geverik. 

 • Maandag 27 mei 2019, 19:30 uur, bij slecht weer 19:00 uur

H.Mis t.g.v. Kruisprocessie Geverik in de Mariakapel te Geverik.

 • Zaterdag 21 december, 2019, 11:00 - 13:00 uur

Kerstoptreden in de stationshal Maastricht

 •  Zondag 22 december, 2019, 10:00 uur

H.Mis t.g.v. Kerstviering Buurt Geverik in de Mariakapel te Geverik.

 

Agenda 2018

 Volgende concerten, uitvoeringen en opluisteren H. Mis:

 • Zondag 18 maart,          9:30 uur, Vriendenviering St. Hubertuskerk Genhout
 • Paasmaandag 02 april, 10:00 uur, Schuttersmis Willem Tell 1885, Kapel Geverik
 • Zondag 06 mei,            13:30 uur, Festival "PLÖK", Stadbroekermolen Sittard, Jacqueline Roufsweg 1, Sittard
 • Maandag 07 mei,         19:30 uur, H. Mis Kruisprocessie, Kapel Geverik
 • Zondag 03 juni             10:00 uur, H. Mis 20-jarig bestaan Stichting " 't Bakhoes", Kapel Geverik
 • Zondag 08 juli,             12:30 uur, BESLOTEN MiniConcert
 • Maandag 10 december, 14:00 uur Kerstoptreden Olympiastaete, afd. 2 en wijksteunpunt.
 • Zondag 16 december, 10:00 uur, H. Mis Kerstviering Senioren Buurtvereniging, Kapel Geverik
 • Dinsdag 18 december, 20:15 uur, BESLOTEN Kerstviering ZijActief Moorveld De Kollenkamp, Heerenstr. 77 Moorveld
 • Zaterdag 22 december, 11:00 uur, Kerstoptreden Stationshal, Magisch Maastricht.

 

 

Ons logo door de jaren heen ....

 

    

Met dit logo zijn we gestart in 1990.
Gemaakt op een “antieke” Philips MSX2 computer met grove pixels en stempel-techniek. Onze naam zweeft boven de notenbalk.
Ontworpen in het Basic programma Home-Office.

     

Vanaf 2000 werd dit logo gebruikt, t.g.v. ons 10-jarig bestaan werd er op 21 mei een concert aangeboden in de kapel te Geverik. Onze zang was verder verfijnd, dus vanaf die datum ons logo ook. De solsleutel is nog steeds handwerk en de 16e noten nog steeds open…
Ontworpen in Office Word.

     

Vanaf mei 2017 hanteren we dit logo. De solsleutel is nu “drukwerk”, er is een grijstint aangebracht in de naam en de 16e noten zijn nu zwart. Onze naam is min of meer “geland” en ligt nu op de notenbalk.
Ontworpen in Corel PaintShop Pro X8.

 

Links

Hier worden verwijzingen naar andere gerelateerde koren / organisaties aangegeven:

Belevend Beek

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Vocaal Ensemble Arabesque